150 tys. zł na wsparcie dla małopolskich podmiotów ekonomii społecznej w związku z COVID-19. Działajmy szybciej niż wirus! Nabór trwa do 17 maja.

Otwieramy konkurs na granty, które pomogą przetrwać trudny czas związany z epidemią COVID-19, a jednocześnie przeciwdziałać jej skutkom w społecznościach lokalnych.

Konkurs grantowy wESpół na walkę z epinemią COVID - 19 małopolskaEpidemia koronawirusa, którą obecnie przeżywamy, powoduje trudne do przewidzenia skutki w życiu społecznym i gospodarczym. W największym stopniu dotykają one najsłabszych, małe firmy. Podmioty ekonomii społecznej, zatrudniające lub wspierające właśnie „tych najsłabszych” borykają się z sytuacją, która może spowodować koniec ich działalności.

Aby temu zapobiec, UBS przeznaczył 150 tys. zł na inicjatywę wspierającą działania podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce.

Razem z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, uruchamiamy program pn. „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”.

Co konkurs ma na celu:

– zwiększenie szans na przetrwanie epidemii COVID-19 lub adaptację do zmienionej sytuacji po pandemii w powiązaniu z utrzymaniem miejsc pracy,

– zminimalizowanie lub przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19 w społeczności lokalnej, np. poprzez działania na rzecz osób lub instytucji.

Do kogo jest skierowany:

O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać podmioty ekonomii społecznej (PES), zarejestrowane na terenie Małopolski, które spełniające łącznie 2 warunki:

  1. posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzące odpłatną działalność statutową,
  2. zatrudniają co najmniej 1 pracownika na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę.

Kwota 150 tys. zł zostanie rozdysponowana na granty w maksymalnej wysokości do 15 tys. zł każdy.  Chcesz otrzymać tak dużą dotację dla swojej działalności na walkę z wirusem ? W ramach tej kwoty można zrealizować przedsięwzięcie, które pomoże organizacji przetrwać sytuacje epidemiczną, a jednocześnie będzie realnym wsparciem dla grupy potrzebującej obecnie szczególnej pomocy.

Aby przystąpić do konkursu należy:

Regulamin Programu wESpół (więcej tutaj…)

Wypełnić prosty i intuicyjny wniosek (pobierz wniosek…)

Zapoznać się kryteriami oceny (więcej…)

Wypełnić oświadczenie wnioskodawcy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz wzór…)

Wypełniony wniosek wystarczy wysłać na adres e-mail: wESpol@mfes.pl

Sytuacja zmienia się z dnia na dzień dlatego trzeba działać szybko! Nabór wniosków trwa do 17 maja 2020r. do godz 23:59.

2020-05-21 LISTA WYBRANYCH WNIOSKODAWCÓW:

Spółdzielnia Socjalna Okno Na Świat – projekt „Ochrona dla seniora”

Stowarzyszenie Pomocy Szansa – projekt „POMOC W 3D”

Spółdzielnia Socjalna Opoka – projekt „Przez żołądek i serce – wsparcie dla seniorów”

Spółdzielnia Socjalna Ognisko – projekt „Posil się przy Ognisku”

Żywa Pracownia – projekt „Żywa szyje! – czyli Szwalnia Społeczna wspiera osoby w kryzysie bezdomności”

Food & Life Sp. z o.o. – projekt „Foodtruckowy Miesiąc Dziecka”

Spółdzielnia Socjalna Smaki Gościńca – projekt „Damy Radę – współpraca i pomoc w czasach epidemii”

Spółdzielnia Socjalna Kampu – projekt „Szafirowe inspiracje – sposób na pandemiczną izolację”

Linking works sp. z o.o. – projekt „Oczyszczanie pomieszczeń za pomocą ozonu”

Fundacja Rozwoju i Terapii Moja Przestrzeń – projekt „Terapeutyczne Lato, zdrowsza jesień”

W kwestii pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: wESpol@mfes.pl oraz pod nr telefonu 660-751-089

Pozostałe dokumenty:

– Wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia