Nowe limity pożyczek – blisko 85 tys zł na własna firmę

Od 1 września 2017 r. obowiązuje nowa maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej – wynosi ona 84 413,80 zł, zaś na utworzenie miejsca pracy 25 324,14 zł. Jest to skutkiem zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2017 r. (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dot. przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2017 r.).

Zapraszamy do składania wniosków! Wszystkie szczegóły dostępne tutaj.