MFES wraz z TISE udostępnia środki dla małopolskich MŚP na przeciwdziałanie skutkom koronawirusa

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej wraz z Towarzystwem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych od 10 maja 2020r. przyjmuje wnioski o pożyczkę płynnościową związaną z niwelowaniem skutków COVID – 19. Obecnie dostępne są pożyczki dla przedsiębiorców działających krócej niż 24 miesiące. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie, pula pożyczek dla podmiotów działających dłużej (powyżej 2 lat), została na razie w całości wykorzystana.

Pożyczki są udzielane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jeśli potrzebujesz pożyczki na skutek obecnego w Małopolsce wirusa COVID-19, bardzo chętnie Ci pomożemy.

Z tej samej puli środków można również korzystać w celu sfinansowania wydatków rozwojowych i inwestycyjnych.