Już wkrótce udostępniona zostanie przez MFES i TISE pożyczka płynnościowa dla małopolskich MŚP na przeciwdziałanie skutkom koronawirusa

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej wraz z Towarzystwem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych od 10 maja 2020r. rozpocznie przyjmowanie wniosków o pożyczkę płynnościową związaną z niwelowaniem skutków COVID – 19. Pożyczki będą udzielane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Ten  instrument finansowy, skierowany będzie tak do małopolskich przedsiębiorców prowadzących działalność poniżej jaki i powyżej 24 miesięcy. Jeśli prowadzisz taką działalność i potrzebujesz pożyczki na skutek obecnego w małopolsce wirusa COVID – 19, bardzo chętnie Ci pomożemy. Obecnie zatwierdzane są wzory wniosków oraz szczegóły procedury udzielania pożyczek. O pojawiających się informacjach na temat pożyczki płynnościowej dla firm, będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/mfes.krakow/