Małopolska Open Eyes Economy Hub

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w ramach projektu Małopolska Open Eyes Economy Hub bezpłatnie pomaga małopolskim przedsiębiorcom w rozwoju działalności międzynarodowej. Organizuje konferencje, misje gospodarcze i wyjazdy na targi.

Wydarzenia skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach: przemysły kreatywne i czasu wolnego lub technologie informacyjne i komunikacyjne.

Podczas misji gospodarczych można wziąć udział w szkoleniach oraz spotkaniach networkingowych z przedsiębiorstwami z Niemiec i Rumunii. 

Misja to cykl wydarzeń:

– cztery profesjonalne warsztaty przygotowawcze z zakresu Design Thinking, networkingu oraz współpracy międzynarodowej

spotkania networkingowe z przedsiębiorstwami z Niemiec i Rumunii zainteresowanymi współpracą

konferencja online dla uczestników.

Dzięki finansowaniu z funduszy unijnych udział w misjach i warsztatach jest bezpłatny.

Nabór I w trybie ciągłym trwa od 3 do 25 maja 2021, lub do wcześniejszego zapełnienia się grupy. Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie: https://oees.pl/hub/rekrutacja-misje/

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w kolejnych naborach prosimy o wypełnienie formularza zainteresowania:  https://forms.gle/twiWY1i2bTF31m6L6

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: hub@oees.pl.

Zachęcamy do śledzenia profilu projektu na Facebook  https://www.facebook.com/moeehub i profilu na LinkedIn: www.linkedin.com/company/małopolska-open-eyes-economy-hub/

Projekt „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizatorami projektu są Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych.