Po raz kolejny MFES jest współorganizatorem ważnego wydarzenia – Sympozjum Naukowego środowiska GAP

Fundusz MFES od wielu lat jest zaangażowany w organizację sympozjów naukowych łączących środowisko akademicki, biznes i administrację. Sympozja to spotkania poza murami Uczelni, gdzie rozmawia się o tematach związanych z gospodarką, administracją i społeczeństwem. Uczestnikami tej dyskusji są najlepsi studenci Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracownicy uczelni wyższych, a także zaproszeni prelegenci i goście. Możliwość swobodnej dyskusji z głównymi aktorami życia politycznego i gospodarczego w Polsce sprawia, że Sympozja są atrakcyjną formą edukacji, która uzupełnia tradycyjny system kształcenia. Każdemu Sympozjum towarzyszy bogaty program kulturalny i rozrywkowy, który umożliwia budowanie trwałych relacji, dzięki którym Sympozja GAP wyróżniają się na tle innych konferencji.

Obecne, jubileuszowe 50. Sympozjum odbędzie się w Zakopanym od 17 do 19 stycznia 2020 roku.

Więcej informacji na temat bieżącej edycji oraz wszystkich poprzednich na stronach www