Ponowny nabór wniosków do programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

23 listopada 2016 r.

Szanowni Państwo, 25 listopada zostanie uruchomiony nabór uzupełniający wniosków o pożyczkę w programie „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej przeprowadzi rekrutację dwustopniowo:

Etap I

przyjmowane będą wstępne zgłoszenia do programu (za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej platformie internetowej: https://www.wsparcie-w-starcie.pl/rejestracja). Etap I służy sprawdzeniu spełnienia przez Państwa formalnych warunków ubiegania się o pożyczkę (kryteriów udziału w programie – szczegóły tutaj).

Po zakwalifikowaniu (zwykle 1 dzień roboczy), otrzymają Państwo mail i można przejść do kolejnego etapu.

Etap II trwający do 9 grudnia 2016

Osoby zakwalifikowane w Etapie I, mogą składać wnioski o pożyczkę – dostęp do formularza wniosku zostanie przesłany mailowo po zaakceptowaniu wniosku wstępnego. Wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem platformy: https://www.wsparcie-w-starcie.pl/logowanie.

Zasady naboru:

Ze względu na ograniczoną pulę środków, nabór uzupełniający prowadzony będzie na zasadzie konkursu, tj. ze wszystkich złożonych wniosków stworzona zostanie lista rankingowa wg wysokości otrzymanych ocen punktowych.

Każdy wniosek przechodzi również wstępną analizę prowadzoną przez pracowników biura MFES – umożliwia to jego ewentualną poprawę i doprecyzowanie przed przekazaniem do oceny ekspertów.

Lista rankingowa zostanie opublikowana do 14 grudnia 2016 r.

 

UWAGA! Wniosek uważa się za złożony, tylko gdy zostały do niego dołączone wszystkie wymagane dokumenty:

– dla osób dopiero otwierających działalność gospodarczą (http://mfes.pl/pierwszybiznes/wsparcie-w-starcie/pozyczka-podstawowa/),

– dla już działających przedsiębiorców (http://mfes.pl/pierwszybiznes/wsparcie-w-starcie/pozyczka-dla-przedsiebiorcy/).

Wnioski niekompletne będą odrzucane.

 

Wszelkie informacje nt programu, naboru wniosków i pomoc w tworzeniu wniosku pożyczkowego pod adresem mailowym: biuro@mfes.pl oraz telefonicznie: +48 515-722-146 i +48 12 423 76 05 wew. 22.