Rusza Program dla podmiotów ekonomii społecznej pn. „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” – edycja 2021

Firma UBS po raz kolejny przekazała środki na realizację przedsięwzięć w trzech województwach!!!

50 tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty ekonomii społecznej w Małopolsce. 

W roku 2021 ponownie wspólnie z UBS i partnerami z Dolnego Śląska i Mazowsza przygotowaliśmy kolejną edycję programu  „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”. 

Ma on dwa cele:

👉 zwiększenie szans na przetrwanie epidemii COVID-19 lub na adaptację do zmienionej sytuacji po epidemii w powiązaniu z utrzymaniem miejsc pracy,

    👉 wsparcie rozwoju społeczności lokalnej. 

O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać zarejestrowane i działające na terenie Małopolski podmioty ekonomii społecznej (PES) spełniające łącznie dwa warunki:

👉  Posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzące odpłatną działalność statutową.

👉 Zatrudniające na dzień składania wniosku min. 1 pracownika na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę.

UWAGA: O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się podmioty, które otrzymały granty na realizację projektu w ramach programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” w 2020 r.

Kwota 50 tys. zł zostanie rozdysponowana, jako wsparcie dla 5 podmiotów w maksymalnej wysokości do 10 tys. zł każdy.

W ramach wsparcia podmiot ekonomii społecznej powinien zrealizować przedsięwzięcie, które będzie inicjatywą przyczyniającą się do wsparcia  społeczności lokalnej.  

Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane do 31 sierpnia b.r.

 👉 Nabór wniosków trwa do 22 kwietnia br. 

Podmioty, które chcą przystąpić do programu powinny zapoznać się z dokumentacją
(do pobrania poniżej) :

a następnie wysłać wypełniony wniosek na adres e-mail: wESpol@mfes.pl

UWAGA: W ramach naboru nie przewidziano procedury odwoławczej