Wstrzymanie naboru nowych wniosków w programie ‚Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie’

Z dniem 31 stycznia 2019 roku zostaje wstrzymany nabór nowych wniosków w programie ‚Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie’. Ze względu na ograniczoną pulę środków, wszystkie wnioski złożone w drugiej połowie stycznia br. znajdują się obecnie na liście rezerwowej i rozpatrywane są wg kolejności zgłoszeń.