Wyniki konkursu w uzupełniającym naborze wniosków

29 stycznia 2016 r.

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę rankingową złożonych wniosków. Z wnioskodawcami, którzy zostali zakwalifikowani do finansowania będziemy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej w przyszłym tygodniu.

Konkurs WWS – wyniki