Wyniki naboru uzupełniającego – Lista rankingowa

W ramach naboru uzupełniającego w programie Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie, złożonych zostało 8 wniosków – 4 o pożyczkę podstawową i 4 o pożyczkę uzupełniającą, na utworzenie stanowiska pracy.

Po dokonaniu oceny każdego wniosku przez dwóch ekspertów, utworzona została Lista rankingowa.

Ze względu na znacznie większą kwotę wniosków w stosunku do dostępnej kwoty pożyczek, Zarząd MFES zaproponował redukcję wysokości pożyczek.

 

LISTA RANKINGOWA WERSJA OSTATECZNA PO ZMIANACH Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 ROKU – DO POBRANIA

 

Do wszystkich wnioskodawców skierowana zostanie indywidualna korespondencja dotycząca złożonego wniosku.