Wspieranie organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych jest zasadniczym obszarem działalności Funduszu. MFES oferuje kompleksowe podejście do wsparcia NGO. Dotychczas udzielone poręczenia i pożyczki pozwoliły wypracować sprawny mechanizm ich oceny i obsługi. W modelu docelowym MFES będzie wspierać NGO i przedsiębiorstwa społeczne na każdym etapie ich rozwoju.
schemat-absolwenci