belka wws

 

W ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” absolwenci szkół średnich i studiów wyższych w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, studenci ostatniego roku studiów wyższych I i II stopnia oraz zarejestrowani bezrobotni, mogą skorzystać z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość pożyczki dla jednej osoby wynosi 91 604, a oprocentowania jedynie 0,44% w skali roku. Okres spłaty do 7 lat.

Wszystkich informacji udzielamy również telefoniczne pod numerem +12 35 22 690.

Jakie warunki muszę spełniać?

Aby skorzystać z pożyczki, na dzień składania wniosku, należy spełniać następujące kryteria:

1) w przypadku studentów i absolwentów – nie wykonywać żadnej pracy zarobkowej,

2) w przypadku osób bezrobotnych – być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy,

3) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadzić działalności gospodarczej (również zawieszonej).

Prosimy zapoznać się z Regulaminem i niezbędnymi załącznikami.

Wniosek o pożyczkę można wypełnić i złożyć on-line:

wws wniosek on-line WEJSCIEWażne informacje:

  • Działalność, którą chce się uruchomić, zostanie zarejestrowana na terenie jednego z 6 województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego lub łódzkiego.
  • Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel in blanco oraz najczęściej poręczenie 2 osób fizycznych (inne możliwości i szczegóły w Regulaminie).
  • Z pożyczki można sfinansować większość wydatków na założenie i uruchomienie własnej firmy (wyposażenie, remonty, usługi, zakup maszyn i środków transportu…)
  • Zachęcamy do korzystania z pomocnego kalkulatora pożyczek przygotowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego – KALKULATOR RAT POŻYCZKI…

 

Ważne dokumenty:

Załączniki do wniosku

Załączniki wypełniają Państwo ubiegając się o pożyczkę. Ich skany prosimy załączyć do wniosku on-line:

Uwaga! Wniosek o pożyczkę jest formalnie złożony dopiero po złożeniu wszystkich dokumentów.