Fundacja Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
ul. Rakowicka 14b
31-510 Kraków
budynek w podworcu – wejście przez Rakowicką 14a

Centrala +48 12 35 22 690

Mobile: +48 500 059 024

Mobile: +48 515 722 146

e-mail: biuro@mfes.pl
www.mfes.pl

Nasze biuro czynne jest:
w poniedziałki, czwartki i piątki: 8:00 – 16:00
we wtorki i środy: 9:00 – 16:30

Tabela opłat i prowizji Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej

RODO – Klauzula informacyjna Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej

RODO UA

REGON: 121036441, NIP: 675-14-22-207
Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000335921