Fundacja Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
ul. Rakowicka 14b
31-510 Kraków
budynek w podworcu

Centrala +48 12 35 22 690

e-mail: biuro@mfes.pl
www.mfes.pl

 

Nasze biuro czynne jest:
w poniedziałki, czwartki i piątki: 9:00 – 17:00
we wtorki i środy: 9:30 – 17:30

 

 

 

 

REGON: 121036441, NIP: 675-14-22-207
Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000335921