Rada Fundacji
Rada Fundacji została powołana w celu nadzorowania przez Fundatorów wypełniania misji Funduszu. Członkowie Rady opiniują i doradzają w kwestiach kluczowych dla rozwoju MFES. W jej skład wchodzi pięciu członków, przedstawicieli Fundatorów.

Skład Rady Fundacji w kadencji 2009-2014:

Agnieszka Pacut – Przewodniczący Rady Desygnowana przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej
Joanna Wardzińska – Członek Rady, Wiceprezes Zarządu TISE S.A.
Zbigniew Bodzioch – Członek Rady, Prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Radosław Stryjecki – Członek Rady, Prezes Zarządu Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o.
Marek Szczepański – Członek Rady, Dyrektor Zarządzający kierujący Pionem Funduszy Europejskich w BGK

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością funduszu i reprezentuje go na zewnątrz. W skład zarządu wchodzą 3 osoby.

Skład Zarządu Fundacji w kadencji 2009-2012 i 2012-2015:

Rafał Sułkowski – Prezes Zarządu
Andrzej Grzybek – Członek Zarządu
Jakub Głowacki – Członek Zarządu,