Rada Fundacji
Rada Fundacji została powołana w celu nadzorowania przez Fundatorów wypełniania misji Funduszu. Członkowie Rady opiniują i doradzają w kwestiach kluczowych dla rozwoju MFES. W jej skład wchodzą przedstawiciele Fundatorów.

Skład Rady Fundacji:

dr Agnieszka Pacut – Przewodniczący Rady
Joanna Wardzińska – Członek Rady
Zbigniew Bodzioch – Członek Rady

Zarząd Fundacji
Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością funduszu i reprezentuje go na zewnątrz. W skład zarządu wchodzą 3 osoby.

Skład Zarządu Fundacji:

Rafał Sułkowski – Prezes Zarządu
dr Jakub Głowacki – Członek Zarządu
Jadwiga Pieronkiewicz-Kowalska – Członek Zarządu