Rada Fundacji
Rada Fundacji została powołana w celu nadzorowania przez Fundatorów wypełniania misji Funduszu. Członkowie Rady opiniują i doradzają w kwestiach kluczowych dla rozwoju MFES. W jej skład wchodzą przedstawiciele Fundatorów.

Skład Rady Fundacji:

Agnieszka Pacut – Przewodniczący Rady Desygnowana przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej
Joanna Wardzińska – Członek Rady, Wiceprezes Zarządu TISE S.A.
Zbigniew Bodzioch – Członek Rady, Prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego

Zarząd Fundacji
Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością funduszu i reprezentuje go na zewnątrz. W skład zarządu wchodzą 4 osoby.

Skład Zarządu Fundacji:

Rafał Sułkowski – Prezes Zarządu
Andrzej Grzybek – Członek Zarządu
dr Jakub Głowacki – Członek Zarządu
Jadwiga Pieronkiewicz-Kowalska – Członek Zarządu