Jeśli jesteś:

  • absolwentem szkoły średniej lub wyższej do 48 miesięcy po ukończeniu nauki,
  • lub studentem ostatniego roku studiów,
  • lub zarejestrowaną osobą bezrobotną,

w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” możesz skorzystać z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość pożyczki dla jednej osoby wynosi ponad 90 tys. złotych, a oprocentowania jedynie 0,44% w skali roku. Okres spłaty do 7 lat.

wejdź tutaj aby złożyć WNIOSEK ON-LINE oraz uzyskać więcej informacji…
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Jeśli jesteś:

  • już działającym przedsiębiorcą,

i chcesz utworzyć nowe stanowisko pracy, w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, możesz otrzymać pożyczkę na jego wyposażenie lub doposażenie. Zatrudniając osobę skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy, uzyskasz pożyczkę w maksymalnej kwocie ponad 27 tys. złotych, oprocentowaną w skali roku na 0,44% i o okresie spłaty do 3 lata.

wejdź tutaj po więcej informacji…