wsparcie2

 

 

 

W ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” przedsiębiorcy, którzy chcą utworzyć stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Urząd Pracy, mogą ubiegać się o pożyczkę w maksymalnej kwocie do 26 121,30 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku wynosi zaledwie 0,44%, a okres spłaty to maksymalnie 3 lata.

KATALOG WYDATKÓW (UWAGA! Przedstawiony katalog jest listą otwartą)

Ważne dokumenty:

Regulamin udzielania pożyczek

Wzór wniosku o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy
 

Załączniki do wniosku

(do przesłania mailowo na adres: biuro@mfes.pl)