wsparcie2

 

 

 

Nabór wniosków już trwa!

W ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” absolwenci szkół średnich i studiów wyższych w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, studenci ostatniego roku studiów wyższych I i II stopnia oraz zarejestrowani bezrobotni, mogą skorzystać z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość pożyczki dla jednej osoby wynosi obecnie  84 413,80 zł, a oprocentowania jedynie 0,44% w skali roku. Okres spłaty do 7 lat.

Wszystkich informacji udzielamy również telefoniczne pod numerem 515 722 146.

Jakie warunki muszę spełniać?

Aby skorzystać z pożyczki, na dzień składania wniosku, należy spełniać następujące kryteria:

1) w przypadku studentów i absolwentów – nie wykonywać żadnej pracy zarobkowej,

2) w przypadku osób bezrobotnych – być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy,

3) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadzić działalności gospodarczej (również zawieszonej).

 

Ważne informacje:

  • Działalność, którą chce się uruchomić, zostanie zarejestrowana na terenie jednego z 6 województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego lub łódzkiego.
  • Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel in blanco oraz najczęściej poręczenie 2 osób fizycznych (inne możliwości i szczegóły w Regulaminie).
  • Z pożyczki można sfinansować większość wydatków na założenie i uruchomienie własnej firmy (wyposażenie, remonty, usługi…) – Katalog przykładowych wydatków(Uwaga! katalog jest listą otwartą, niewymienione w nim wydatki też są dopuszczalne)
  • Zachęcamy do korzystania z pomocnego kalkulatora pożyczek przygotowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego – KALKULATOR RAT POŻYCZKI…
  • Już niedługo tutaj pojawi się możliwość składania wniosków za pośrednictwem naszej platformy on-line.

 

Ważne dokumenty:

Załączniki do wniosku

Załączniki wypełniają Państwo ubiegając się o pożyczkę:

Uwaga! Wniosek o pożyczkę jest formalnie złożony dopiero po złożeniu wszystkich dokumentów.