Poprzez współpracę z Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej zyskacie Państwo miano firmy odpowiedzialnej społecznie. W powszechnym rozumieniu opinii publicznej ( a co ważniejsze Państwa Klientów) oznacza to działania ukierunkowanie na potrzeby lokalnej społeczności, sponsoring, udział w inicjatywach społecznych, środowiskowych, akcjach charytatywnych, społecznie odpowiedzialny marketing, ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu.

Współpraca z MFES oznacza:

 • Relacje z mediami
  MFES zapewnia w ramach współpracy szereg publikacji i obecność w mediach, m.in.:
  - Dziennik Polski
  - TVN CNBC
  - Radio Kraków
  - Ekonomia Społeczna – półrocznik
  - ekonomiaspoleczna.pl
  - Newsletter PARP
  - Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  - mfes.pl
   
 • Kształtowanie wizerunku firmy
  Kształtowanie wizerunku firmy jest rzeczą trudną, i wymaga zachowania spójności i systematyczności w komunikacji. Jednak to wizerunek jest najczęściej trwałym wyróżnikiem firmy na rynku, tworzy więzi z coraz bardziej wymagającymi klientami i sprzyja zdobyciu zaufania.Firmy coraz częściej doceniają rolę kształtowania wizerunku firmy i jej znaczenie w realizacji wyznaczonych celów.
  Poprzez współpracę z MFES Partner ma możliwość wspierać budowanie wizerunku swojej firmy o wartości takie jak solidarność, partycypacja, samorządność.
   
 • Poszerzenie sieci dostawców/odbiorców/ Partnerów
  Bezpośrednia współpraca z MFES, a pośrednia z podmiotami ES (dla których fundusze są przeznaczane), oferuje potencjalne dodatkowe rynki zbytu lub możliwość poszerzenia sieci dostawców.W niektórych przypadkach pozwala utworzyć strategiczny sojusz z partnerem, który będąc przedsiębiorstwem społecznym, umie posługiwać się językiem rynku lub społeczności, do których firma planuje dotrzeć. Może także być pomocnym łącznikiem we współpracy z lokalnymi organami władzy czy administracji.