Misją Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej jest wspieranie przedsięwzięć społecznych poprzez ułatwienie im dostępu do kapitału. Naszą ofertę kierujemy do podmiotów ekonomii społecznej i osób indywidualnych, które w swojej działalności stawiają sobie cele społeczne i działają w oparciu o zasady gospodarki rynkowej.

AKTUALNOŚCI

_____________________________________________________________________________________________________________________________- Maksymalna kwota pożyczki to od 1 marca ponad 81 tys. zł

9 lutego 2016 r. Od 1 marca zacznie obowiązywać nowa kwota pożyczki maksymalnej. Teraz w ramach rządowego programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie można na własny biznes pożyczyć 81 339 zł, zaś na utworzenie miejsca pracy 24 401,7 zł. Nadal obowiązuje niezwykle atrakcyjne procentowanie 0,44% w skali roku. Ze względu na brak środków zapraszamy jednak do pozostałych pośredników finansowych. Więcej…

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Wyniki konkursu w uzupełniającym naborze wniosków

29 stycznia 2016 r. Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę rankingową złożonych wniosków. Z wnioskodawcami, którzy zostali zakwalifikowani do finansowania będziemy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej w przyszłym tygodniu.

Konkurs WWS – wyniki 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

19 stycznia 2016 r. Serdecznie zapraszamy do przeczytania wywiadu z jednym z naszych klientów, panem Łukaszem Wójcikiewiczem, który wykorzystał środki z pożyczki z programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie, do uruchomienia w Krakowie Poco Loco – restauracji meksykańskiej ze zdrową żywnością.

 pl2Skąd pomysł na własną działalność gospodarczą?

Łukasz Wójcikiewicz: Spędziliśmy z żoną dużo czasu za granicą, w Islandii. Prowadziłem tam kuchnię w kilku restauracjach – z jedzeniem islandzkim, ale też meksykańskim. Wyjechałem w 2005, a wróciłem w 2015 roku – spędziłem na emigracji dziesięć lat. Zdobyłem duże doświadczenie, zwłaszcza że w niektórych przypadkach to były podupadające restauracje i razem z innymi pracownikami walczyliśmy, aby je podnieść, rozwinąć. To doświadczenie spowodowało, że postanowiłem spróbować założyć własny biznes…

(…)

Jak wygląda Pana dzień pracy jako przedsiębiorcy?

Łukasz Wójcikiewicz: Z tego powodu, że serwujemy świeże, naturalne jedzenie, to pierwszym zadaniem jest wyprawa dwa-trzy razy w tygodniu na giełdy, np. na tę przy ul. Rybitwy. Staram się też znajdować rolników, poznawać ich, rozmawiać. Zimą trudno jest o dobre warzywa – o tej porze roku na giełdzie panują pustki. Są tylo importerzy, pojedyncze osoby. Drugim najważniejszym zadaniem jest krojenie, przygotowywanie posiłków. Dlatego też pomoc kuchenna jest tak potrzeba – staramy się kroić wszystko tego samego dnia, w którym będzie podane. Do tego wszystkiego mamy jeszcze dwójkę dzieci, więc dochodzą obowiązki związane ze szkołą, zajęciami dodatkowymi i tak dalej (śmiech).

Zapraszamy do lektury całego wywiadu…

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

- Zamknięcie naboru wniosków wstępnych

21 grudnia 2015 r. Szanowni Państwo, 20 grudnia został zamknięty nabór wniosków wstępnych do programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” w ramach naboru uzupełniającego.

Wszystkie osoby zarejestrowane na platformie internetowej wsparcie-w-starcie.pl prosimy o terminowe składanie wniosków głównych o pożyczkę (do 4 stycznia 2016 r.).

_____________________________________________________________________________________________________________________________

- Nabór uzupełniający wniosków do programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

01 grudnia 2015 r. Szanowni Państwo, 02 grudnia zostanie uruchomiony nabór uzupełniający wniosków o pożyczkę w programie „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

Ze względu na dużą ilość wniosków, Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej przeprowadzi rekrutację dwustopniowo:

Etap I w dniach 02-20 grudnia 2015

przyjmowane będą wstępne zgłoszenia do programu (za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej platformie internetowej: https://www.wsparcie-w-starcie.pl/rejestracja). Etap I służy weryfikacji formalnej możliwości ubiegania się o pożyczkę (wg kryteriów programu – szczegóły tutaj).

UWAGA! Osoby, których zgłoszenie do programu zostało odrzucone ze względu na wstrzymanie naboru po 21 sierpnia 2015 , proszone są potwierdzenie dalszego zainteresowania programem na adres mailowy: biuro@mfes.pl.

Etap II do 4 stycznia 2016

Od osób zakwalifikowanych w Etapie I, przyjmowane będą wnioski o pożyczkę – dostęp do formularza wniosku zostanie przesłany mailowo po zaakceptowaniu wniosku wstępnego. Wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem platformy: https://www.wsparcie-w-starcie.pl/logowanie.

UWAGA! Wniosek uważa się za złożony, tylko gdy zostały do niego dołączone wszystkie wymagane dokumenty:

- dla osób otwierających działalność gospodarczą (http://mfes.pl/pierwszybiznes/wsparcie-w-starcie/pozyczka-podstawowa/),

- dla przedsiębiorców (http://mfes.pl/pierwszybiznes/wsparcie-w-starcie/pozyczka-dla-przedsiebiorcy/).

Wszystkie zgłoszenia (wnioski wstępne), które wpłyną po 20 grudnia 2015 będą odrzucane, podobnie jak wnioski główne złożone po 4 stycznia 2016.

Zasady naboru:

Ze względu na ograniczoną pulę środków, nabór uzupełniający prowadzony będzie na zasadzie konkursu, tj. ze wszystkich złożonych wniosków stworzona zostanie lista rankingowa wg wysokości otrzymanych ocen punktowych. Szacuje się, że wsparciem zostanie objętych 5 – 10 wniosków (zależy to od ich łącznej wartości).

Każdy wniosek główny przejdzie weryfikację pracowników biura MFES, co umożliwi jego ewentualną poprawę i ponowne złożenie po uzupełnieniu według sugestii pracowników MFES. Wnioski niekompletne będą odrzucane.

Lista rankingowa zostanie opublikowana do 29 stycznia 2016 r.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

- Nabór wniosków nadal zawieszony

12 listopada 2015. Szanowni Państwo! W związku z dużą ilością wniosków pożyczkowych zarejestrowanych przed 21 sierpnia, nabór nowych zgłoszeń w dalszym ciągu pozostaje zawieszony. O wznowieniu naboru wniosków będziemy Państwa niezwłocznie informować za pośrednictwem naszej strony internetowej.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

- Maksymalna kwota pożyczki to od 1 grudnia prawie 78 tys. zł

10 listopada 2015. Od 1 grudnia zacznie obowiązywać nowa kwota pożyczki maksymalnej. Teraz w ramach rządowego programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie możesz na własny biznes zdobyć 77 906 zł! Nadal obowiązuje niezwykle atrakcyjne procentowanie 0,44% w skali roku. Zapraszamy do składania wniosków Więcej…

______________________________________________________________________________________________________________________________

- Nabór wniosków nadal zawieszony

30 września 2015. Szanowni Państwo! W związku z dużą ilością wniosków pożyczkowych zarejestrowanych przed 21 sierpnia, nabór nowych zgłoszeń w dalszym ciągu pozostaje zawieszony. O wznowieniu naboru wniosków będziemy Państwa niezwłocznie informować za pośrednictwem naszej strony internetowej.

______________________________________________________________________________________________________________________________

- Wyjaśnienie

21 sierpnia 2015. W związku z licznymi pytaniami informujemy, że poprzez zgłoszenie do programu rozumie się złożenie wniosku wstępnego na platformie internetowej. Osoby, których wnioski wstępne zostały zaakceptowane zakwalifikowały się do programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” i mogą spokojnie składać wnioski główne o pożyczkę.

______________________________________________________________________________________________________________________________

- Zawieszenie przyjmowania zgłoszeń do programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

12 sierpnia 2015. Uprzejmie informujemy, że z uwagi na kończące się środki finansowe w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”, jesteśmy zmuszeni w najbliższym czasie zamknąć przyjmowanie zgłoszeń do udziału w programie. Osoby zainteresowane wsparciem, proszone są o zgłoszenia do 21 sierpnia za pośrednictwem platformy on-line. Po tym terminie zamknięta zostanie możliwość zgłoszeń do Programu.

______________________________________________________________________________________________________________________________

- Maksymalna kwota pożyczki to teraz 77 tys. zł

11 sierpnia 2015. Zaczęła obowiązywać nowa kwota pożyczki maksymalnej. Teraz w ramach rządowego programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie możesz na własny biznes zdobyć 77 097,00 zł! Nadal obowiązuje niezwykle atrakcyjne procentowanie 0,44% w skali roku. Zapraszamy do składania wniosków Więcej…

______________________________________________________________________________________________________________________________

- Wyższa kwota pożyczki już dziś! Maksymalna kwota wzrosła do ponad 81 tys. zł.

12 maja 2015. Zaczęła obowiązywać nowa kwota pożyczki maksymalnej. Teraz w ramach rządowego programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie możesz na własny biznes zdobyć 81.097,80 zł! Nadal obowiązuje niezwykle atrakcyjne procentowanie 0,44% w skali roku. Zapraszamy do składania wniosków Więcej…

______________________________________________________________________________________________________________________________

- Ponownie niższe oprocentowanie pożyczek! Teraz stopa procentowa wynosi tylko 0,44% rocznie!

4 marca 2015. Dzięki obniżeniu stopy redyskonta weksli przez Radę Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 3-4 marca br., oprocentowanie pożyczek ponownie spadło. Teraz w ramach rządowego programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie możesz na własny biznes zdobyć niezwykle nisko oprocentowany kapitał! Zapraszamy do składania wniosków Więcej…

______________________________________________________________________________________________________________________________

- Nowa, jeszcze praktyczniejsza platforma on-line dla naszych Klientów!

Uruchomiliśmy dla Państwa nową odsłonę platformy on-line! Teraz wszystkie rodzaje wniosków dostępne są w wersji elektronicznej. Zapraszamy do rejestrowania się i składania wniosków. Więcej…

_______________________________________________________________________________________________________________________________

- Coraz głośniej o naszych Klientach i pożyczkach z programu „Wsparcie w Starcie”

Dobre wieści szybko się rozchodzą! Sukcesy naszych Klientów są szeroko opisywane – działalność Multitech24 opisała na swojej stronie Kancelaria Premiera. Daniel Kostrzewa i Michał Pawluś – absolwenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej z dużym powodzeniem prowadzą swoją firmę, która mieliśmy przyjemność wyposażyć w 102,5 tys. zł w ramach pożyczki z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w Starcie”.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

- Nowe, niższe oprocentowanie pożyczek! Teraz stopa procentowa wynosi tylko 0,56% rocznie!

Dzięki obniżeniu stopy redyskonta weksli przez Radę Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 7-8 października br., oprocentowanie pożyczek maksymalnej. Teraz w ramach rządowego programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie możesz na własny biznes zdobyć niezwykle nisko oprocentowany kapitał! Zapraszamy do składania wniosków Więcej…

_______________________________________________________________________________________________________________________________

- Teraz pożyczki także dla absolwentów szkół średnich!

Zaczęły obowiązywać nowe reguły programu – o pożyczkę mogą ubiegać się także absolwenci szkół średnich! Zapraszamy do składania wniosków Więcej…

_______________________________________________________________________________________________________________________________

- Uroczyście podpisano pierwsze umowy pożyczek

Minister Kosiniak-Kamysz wziął udział 31 stycznia w Krakowie w uroczystości podpisania pierwszych w Małopolsce umów pożyczek w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Więcej…