Misją Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej jest wspieranie przedsięwzięć społecznych poprzez ułatwienie im dostępu do kapitału.

Naszą ofertę kierujemy do podmiotów ekonomii społecznej i osób indywidualnych, które w swojej działalności stawiają sobie cele społeczne i działają w oparciu o zasady gospodarki rynkowej.

 

Aktualności: