Misją Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej jest wspieranie przedsięwzięć społecznych poprzez ułatwienie im dostępu do kapitału. Naszą ofertę kierujemy do podmiotów ekonomii społecznej i osób indywidualnych, które w swojej działalności stawiają sobie cele społeczne i działają w oparciu o zasady gospodarki rynkowej.

Aktualności:

- Podpisanie umów
31 stycznia Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej podpisał pierwsze umowy pożyczek w ramach rządowego programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie. Uroczystość, połączona z konferencją prasową z udziałem m.in Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza, odbyła się w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Więcej…

- Rozpoczęliśmy przyjmowania wniosków

Jesteśmy operatorem programu pożyczek dla absolwentów i studentów ostatniego roku. Dowiedz się więcej…
Program jest odpowiedzią na rosnące bezrobocie wśród osób młodych. Został uruchomiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej prowadzi na terenie województwa małopolskiego pilotażowy fundusz pożyczkowy. Jego odbiorcami są absolwenci oraz studenci ostatniego roku studiów wyższych I i II stopnia. Mogą oni skorzystać z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.