MFES wywodzi się i blisko współpracuje ze środowiskiem akademickim, dlatego pomoc dla absolwentów jest dla nas bardzo istotna. Oferujemy system pożyczek na rozpoczynanie działalności gospodarczej przez absolwentów i studentów szkół wyższych.

Koncepcja funduszu pożyczkowego dla absolwentów zakłada udzielanie pożyczek połączonych z profesjonalnym doradztwem. Uruchomienie funduszu pożyczkowego stanowi jeden z elementów szerszego planu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na zasadach rynkowych i promowanie alternatywnych, do dotacji, form pozyskiwania funduszy. Powstające mikroprzedsiębiorstwa będą miały możliwość udziału w tworzonym przez MFES klastrze. Model docelowy zakłada współdziałanie 3 typów absolwentów: odpowiedzialnych za design (projektowanie i koncepcję produktu – absolwenci szkół artystycznych), wykonanie (aspekt technologiczny – absolwenci szkół inżynierskich) oraz zarządzanie i urynkowienie produktu (absolwenci szkół ekonomicznych).

wykres_absolwentow