Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej jako nadrzędne stawia sobie następujące cele:

  • rozwój przedsiębiorczości społecznej,
  • inspirowanie i wspomaganie tworzenia przedsiębiorstw społecznych,
  • współpracę z samorządem terytorialnym i administracją rządową w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

MFES realizuje swoje cele poprzez udzielanie pożyczek i poręczeń oraz świadczenie pomocy doradczej w uruchamianiu działalności gospodarczej. Naszym priorytetem są inicjatywy tworzone przez studentów i absolwentów szkół wyższych.